IAG總部直擊!Mission ZX新系列搶先曝光

Share

 7,536 total views,  2 views today

艾域早前到訪深圳寶安區 IAG 總部,現場採訪 Mission ZX 系列的揚聲器,這個系列本應在即將舉行的慕尼黑音響展展示,但香港傳媒今番就可搶先一睹其真身,立即讓艾域為大家分享現場報道吧。

like 埋 feversound FB 專頁未呀?未就請賜個 like 啦
https://www.facebook.com/feversound1/
https://www.instagram.com/feversound/
http://www.feversound.com/

入來「限制區」一齊吹下水啦(記得答問題喎)
https://www.facebook.com/groups/fever…

Share